Overgange i film spiller en stor rolle i filmens underbevidste eller faktiske virkninger ved at bevæge sig fra scene til scene. Overgange formidler et budskab til seeren, hvilket er vigtigt i den overordnede filmstruktur.

Jump cut, smash cut, dissolve ... hvordan skelner man mellem dem?

Lær, hvad hver af de 13 populære filmovergange betyder i denne artikel!

Har du lyst til at starte med filmens ABC? Vi har fået dig derhen - gå til vores komplette guide om filmproduktion.

Transitions in film definition

Hvad er filmovergange?

Filmovergange er den måde, hvorpå filmklippere og videografer flytter en scene til en anden.

De kan formidles med visuelle teknikker som klip, musik eller lydeffekter.

Effektiviteten af filmovergange afhænger meget af præproduktions- og optagelsesprocessen - oftest er disse overgange planlagt på forhånd i shotlisten.

Overgangene kan være afgørende for en scene, fordi de hver især formidler en væsentlig forskellig betydning og skal skabe forskellige opfattelser i publikums bevidsthed.

Filmovergange kan formidle en tidsforløb, en figurs bevægelse, handlingslinjer, pauser, stilhed og meget mere. De kan fremhæve bestemte øjeblikke eller karakterer i scenen og spille en vigtig rolle i den overordnede filmstruktur.

Hvilke vigtige filmovergange har du måske set i film, men aldrig været opmærksom på?

Udforsk 13 populære klip fra listen nedenfor!

13 populære filmovergange, som du bør kende

Film transitions

1. Crosscut

Crosscut betyder at gå frem og tilbage mellem to optagelser, der sker samtidig - denne klipning bruges til at opbygge skala, kontinuitet og spændinger.

Denne type overgang kræver planlægning i præproduktionen, da det på grund af dens afhængighed af "sekventiel klarhed" bliver en udfordring at klippe den i postproduktionen.

2. Cutaway

En cutaway-optagelse klipper væk fra hovedhandlingen for at afsløre understøttende oplysninger og vender derefter tilbage til hovedoptagelsen for at forstærke det, der er blevet afsløret.

Denne overgang kan f.eks. transportere seerne til en anden tid og et andet sted for at bekræfte noget, som en karakter har sagt eller gjort.

Alternativt kan cutaways understrege, at der sker noget i samme scene som hovedhandlingen.

3. Cut-in & Insert

En cut-in betyder en overgang fra en bred optagelse til en nærbillede for at skildre et objekt eller en karakter mere detaljeret.

Indsætningsklip er en lignende overgangsteknik, selv om den ikke kræver et skift fra vidde til nærbillede. I stedet hjælper indsatsklippet med at fokusere på et specifikt sceneelement og er normalt placeret fra en karakteres synsvinkel.

Film transition types

4. Kontrastsnit

Kontrastklippet har meget at gøre med sidestilling. Med kontrastovergangen klipper filmklippere fra et tonalt element til et andet for at vise en modsætning.

Disse klip kan også bruges i lyd, men det fungerer bedst, når lyd- og visuelle klip kombineres, f.eks. når den svulmende musik i en scene klipper samtidig med selve optagelsen.

5. Defokus

Denne overgang er en af de nemmeste og mest effektive at skabe.

Defocus er simpelthen at justere kameraets fokus, indtil det bliver sløret og derefter bruges som en overgang til et andet skud.

6. J Cut & L Cut

J-cut er en overgang, hvor lyden af en scene afspilles, før det næste skud vises på skærmen.

Sagt på en anden måde, når det visuelle følger efter lyden. L-cut bruges til at overgå fra lyden af et skud til den næste scene, selv om den ikke længere passer til videoen.

Disse overgangstyper har fået deres navne efter, hvordan de ser ud på redigeringstidslinjen, når klipperne placerer et "efterfølgende skud" før eller efter den tilsvarende lyd.

7. Dissolve

Dissolve-overgangen er en videoredigeringsteknik, hvor et skud ser ud til at opløses, eller fade, over i det næste.

Det første klip fader ud og bliver lysere og lysere, mens det andet klip begynder at fade ind og bliver mere fremtrædende. Denne overgang sker typisk i løbet af 24-48 frames.

Types of film transitions

8. Fade

Fade-overgangen er en anden type simpel filmovergang - det er simpelthen, når en scene opløses til eller fra sort, så hele rammen bliver helt mørk.

I manuskripter kan scenerne markeres som "fade in" eller "fade out". Denne klipning er især effektiv til afslutningsscener, da de naturligt bruges til at afslutte handlinger og få publikum til at tro, at historien er slut.

9. Piskesvøb

Whip pan er lidt anderledes end de fleste af overgangene på denne liste, fordi det er mere en kamerabevægelse end et cut.

Det er dog også almindeligt brugt som en filmovergang. Whip pan sker, når kameraet bevæger sig fra et skud til et andet så hurtigt, at billedet sløres til utydelige striber.

Denne teknik kan vise et flashback, et skift af sted eller et hurtigt handlingstempo.

10. Visk

Wipe er den modsatte overgang til dissolve, da den henleder opmærksomheden på sig selv.

Et wipe cut er, når et skud erstatter et andet fra en bestemt retning eller med en bestemt form.

Wipe kan være opad, nedad, til venstre eller højre - det kan ske i form af en cirkel, trekant eller en anden figur.

Types of transitions in movies

11. Jump cut

Jump cuts bruges primært til at vise tidens gang, og ligesom wipe cuts henleder de opmærksomheden på sig selv.

Jump cuts overgår fra en optagelse til en anden ved at bryde en enkelt optagelse med et hurtigt klip, så man bogstaveligt talt hopper mellem scenerne.

Disse klip kan bruges effektivt i situationer, hvor en gruppe karakterer er afbilledet mens de venter på noget, eller til jump scares i gyserfilm, når et monster pludselig dukker op i optagelsens ramme.

12. Match cut

Et match cut er nok den mest kreative overgangstype i denne samling.

Et skud overgår til et andet, mens kompositionerne i de to scener passer sammen med handlingen eller motivet.

Dette cut giver seerne en forbindelse mellem to separate emner eller begivenheder.

13. Smash cut

Et smash cut er en skarp, brat overgang fra en scene til en anden.

Disse klip bruges på et uventet tidspunkt og kan nogle gange endda afbryde en figurs dialog midt i en sætning.

Disse overgange kan skabe mystik, tonal kontrast eller komisk ironi.

Film transitions to know

Næste punkt på dagsordenen: Mester i videoredigering

Nu hvor du kender filmovergangene grundlæggende, hvorfor så ikke fortsætte din rejse og lære at mestre dem?

Udforsk videoredigering og filmovergange i praksis - få fingrene i disse DaVinci Resolve-tutorials!

Hvad er de forskellige typer af filmovergange?

Der findes over et dusin forskellige typer af filmovergange, men de mest populære er dissolve, fade, wipe, J cut, L cut, match cut, smash cut, defocus.

Hvad er de 3 almindelige overgange i videoredigering?

Fade, wipe og cut.

Populære annoncer til leje