Overgangen in films spelen een enorme rol bij het subliminale of feitelijke effect van de overgang van scène naar scène. Overgangen brengen een boodschap over aan de kijker, wat essentieel is in de algehele filmstructuur.

Jump cut, smash cut, dissolve... hoe kun je ze van elkaar onderscheiden?

Leer in dit artikel wat elk van de 13 populaire filmovergangen betekent!

Heb je zin om te beginnen met het ABC van het filmmaken? We hebben je daar - ga naar onze complete gids over filmmaken.

Transitions in film definition

Wat zijn film overgangen?

Film overgangen zijn hoe film editors en videografen bewegen een scène naar de andere.

Ze kunnen worden overgebracht met visuele technieken zoals cuts, muziek of geluidseffecten.

De doeltreffendheid van de filmovergangen hangt in grote mate af van het preproductie- en opnameproces - meestal zijn deze overgangen vooraf gepland in de shotlist.

De overgangen kunnen een scène maken of breken, omdat elke overgang een wezenlijk andere betekenis overbrengt en bedoeld is om bij het publiek een andere perceptie te wekken.

Overgangen in films kunnen het verstrijken van de tijd, de beweging van een personage, verhaallijnen, pauzes, stilte, en nog veel meer overbrengen. Ze kunnen bepaalde momenten of personages in de scène accentueren en een belangrijke rol spelen in de algehele filmstructuur.

Welke essentiële filmovergangen heb je misschien wel eens in films gezien, maar er eigenlijk nooit aandacht aan besteed?

Ontdek 13 populaire overgangen uit de onderstaande lijst!

13 populaire filmovergangen die je moet kennen

Film transitions

1. Crosscut

Crosscut betekent heen en weer gaan tussen twee shots die tegelijkertijd plaatsvinden - deze cut wordt gebruikt om schaal, continuïteit en spanningen op te bouwen.

Dit type overgang vereist planning in de preproductie omdat het, vanwege de afhankelijkheid van "sequentiële helderheid", een uitdaging wordt om het in post te knippen.

2. Cutaway

Een cutaway beeld neemt afstand van de hoofdactie om ondersteunende informatie te onthullen en keert dan terug naar de hoofdopname om te versterken wat is onthuld.

Deze overgang kan de kijkers bijvoorbeeld naar een andere tijd en plaats brengen om iets te bevestigen dat een personage heeft gezegd of gedaan.

Een andere mogelijkheid is dat cutaways benadrukken dat er iets gebeurt in dezelfde scène als de hoofdactie.

3. Cut-in & Insert

Een cut-in is een overgang van een breed shot naar een close-up shot om een voorwerp of personage gedetailleerder in beeld te brengen.

De insert cut is een soortgelijke overgangstechniek, hoewel hierbij geen verschuiving van breed naar close-up nodig is. In plaats daarvan helpt de insert cut de aandacht te vestigen op een specifiek scène-element en wordt hij meestal geplaatst vanuit het gezichtspunt van een personage.

Film transition types

4. Contrast-snit

De contrast overgang heeft veel te maken met juxtapositie. Met een contrast overgang, snijden film editors van het ene tonale element naar het andere om een tegenstelling te tonen.

Deze cuts kunnen ook in audio worden gebruikt, maar het werkt het best wanneer audio- en visuele cuts worden gecombineerd, bijvoorbeeld wanneer de aanzwellende muziek in een scène tegelijk met het shot zelf wordt afgesneden.

5. Defocus

Deze overgang is een van de gemakkelijkste en meest effectieve om te maken.

Defocus is simpelweg het aanpassen van de focus van de camera tot het onscherp wordt en dan gebruikt kan worden als overgang naar een andere opname.

6. J-afsnijding & L-afsnijding

De J-cut is een overgang waarbij het geluid van een scène speelt voordat de volgende opname op het scherm verschijnt.

Anders gezegd, wanneer het beeld het geluid volgt. De L-cut wordt gebruikt om het geluid van een opname over te laten gaan naar de volgende scène, ook al komt het niet meer overeen met het beeld.

Deze overgangstypen ontlenen hun naam aan de manier waarop ze er in de montagetijdlijn uitzien wanneer de editors een "aansluitend shot" voor of na het bijbehorende geluid plaatsen.

7. Overvloeien

De overvloei-overgang is een videobewerkingstechniek waarbij een opname lijkt over te gaan in de volgende.

Het eerste fragment vervaagt, wordt steeds lichter, terwijl het tweede begint in te faden en steeds opvallender wordt. Deze overgang vindt meestal plaats in 24-48 frames.

Types of film transitions

8. Fade

De fade-overgang is een ander type eenvoudige filmovergang - het is simpelweg wanneer een scène oplost naar of van zwart, waardoor het hele frame volledig donker wordt.

In scripts kunnen de scènes worden gemarkeerd als "fade in" of "fade out". Deze cut is vooral effectief voor slotscènes, omdat ze natuurlijk worden gebruikt om acts af te sluiten en het publiek te laten denken dat het verhaal is afgelopen.

9. Zweep pan

De whip pan is iets anders dan de meeste overgangen op deze lijst, omdat het meer een camerabeweging is dan een cut.

Toch wordt het ook vaak gebruikt als filmovergang. Een zweeppan gebeurt wanneer de camera zo snel van het ene shot naar het andere beweegt dat het beeld vervaagt tot onduidelijke strepen.

Deze techniek kan een flashback, een verandering van plaats, of een snel actietempo tonen.

10. Wipe

Een veegbeweging is de tegenovergestelde overgang van de overvloeiing, omdat deze de aandacht op zichzelf vestigt.

Een wipe cut is wanneer een shot een ander shot vervangt vanuit een specifieke richting of met een bepaalde vorm.

De veegbeweging kan omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan - het kan in de vorm van een cirkel, driehoek of een ander figuur.

Types of transitions in movies

11. Springsnede

Jumpcuts worden vooral gebruikt om het verstrijken van de tijd te laten zien, en net als wipe cuts vestigen ze de aandacht op zichzelf.

Jump cuts zijn een overgang van het ene shot naar het andere door een enkel shot te onderbreken met een snelle cut, letterlijk springen tussen scènes.

Deze cuts kunnen doeltreffend worden gebruikt in situaties waarin een groep personages staat te wachten op iets, of voor schrikeffecten in griezelfilms wanneer een monster plotseling in het shot opduikt.

12. Lucifer-afsnijding

Een match cut is waarschijnlijk het meest creatieve overgangstype in deze compilatie.

Het ene shot gaat over in het andere, terwijl de composities van de twee scènes op elkaar zijn afgestemd door de actie of het onderwerp.

Deze overgang biedt de kijkers een verband tussen twee afzonderlijke onderwerpen of gebeurtenissen.

13. Smash cut

Een smash cut is een scherpe, abrupte overgang van de ene scène naar de andere.

Deze cuts worden gebruikt op een onverwacht moment en kunnen soms zelfs de dialoog van een personage halverwege een zin onderbreken.

Deze overgangen kunnen zorgen voor mysterie, tonaal contrast, of komische ironie.

Film transitions to know

Volgende: Videobewerking onder de knie krijgen

Nu je de basisprincipes van filmovergangen kent, waarom zou je je reis niet voortzetten en leren hoe je ze onder de knie krijgt?

Ontdek videobewerking en filmovergangen in de praktijk - pak deze DaVinci Resolve-tutorials erbij!

Wat zijn de verschillende soorten filmovergangen?

Er zijn meer dan een dozijn verschillende soorten filmovergangen, maar de populairste zijn dissolve, fade, wipe, J cut, L cut, match cut, smash cut, defocus.

Wat zijn de 3 meest voorkomende overgangen in videobewerking?

Fade, wipe, en de cut.