Har du någonsin undrat hur signalen överförs från din trådlösa mikrofon eller kamera till en annan enhet?

Eller hur elektriska signaler överförs i allmänhet.

Läs då den här artikeln som svarar på frågan "Vad är en sändare?".

Att ha en mikrofon är en utmärkt tillgång i din växellåda men långt ifrån den enda. Utforska vad det finns mer av nödvändig kamerautrustning.

What is a transmitter

Vad betyder sändare?

En sändare är en elektronisk enhet som producerar och sänder radiovågor med hjälp av en antenn.

Sändare används i ett ton av elektriska apparater inom flera produktkategorier.

De finns i sändningsstationer, walkie-talkies, wi-fi-nätverk, garageportöppnare och radarer. De används också i trådlösa mikrofoner för att överföra ljudet från mikrofonen till högtalaren.

När det gäller mikrofoner är sändaren vanligtvis ansluten till mikrofonen och fäst vid skådespelaren/talaren/sångaren själv på ett eller annat sätt. Sändaren producerar sedan ljudsignalerna från mikrofonen och skickar dem till mottagaren.

När du skaffar en mikrofon för trådlös användning måste du också se till att sändaren är av rätt kvalitet.

Tänk på hur långt bort ditt motiv befinner sig från mottagaren, och se till att ditt sändningssystem kan hantera denna begäran.

5 Sändarkomponenter

En sändare består av 5 avgörande delar: En strömförsörjning, en elektronisk oscillator, en modulator, en RF-förstärkare och en antennstämmare.

Transmitter components

1. Strömförsörjning

Strömförsörjningen är ganska självförklarande. Det är det som förser sändaren med ström och ger den tillräckligt med energi för att sända signalen.

Strömförsörjningen kan också omvandla den elektriska kraften från ingången till högre spänningar om det behövs för effektutgången.

Strömförsörjningen tar den elektriska strömmen och omvandlar den till rätt ström, spänning och frekvens som behövs.

2. Elektronisk oscillator

Den elektroniska oscillatorn används för att generera en våg, känd som en sinusvåg, som påtvingas med data genom luften.

Det är i huvudsak en elektronisk krets som producerar denna periodiska våg genom att omvandla en likström från strömförsörjningen till en växelström. Den elektroniska oscillatorn hjälper till att stabilisera frekvensen i sändare.

De vågor som den skapar kallas också för bärvågar eftersom de genererar de vågor som överför information. I moderna sändare använder man en kristalloscillator som styrs av en kvartskristalls vibrationer.

RF amplifier

3. Modulator

Modulatorn är den komponent som lägger till information till bärvågarna som sänds. Det är en krets som varierar aspekter av bärvågen.

Modulatorn ger information till sändaren via en modulationssignal, som är en elektrisk signal. Denna signal är vanligtvis antingen en ljudsignal eller en videosignal.

Modulation är något du kanske känner till från radiosändningar, där de vanligaste moduleringarna är amplitudmodulering (AM) eller frekvensmodulering (FM).

Amplitudmodulering är när bärvågens amplitud eller styrka varierar proportionellt mot modulationssignalen. Vid frekvensmodulering är det bärvågens frekvens som varierar med modulationssignalen.

4. RF-förstärkare

En RF-förstärkare, eller en radiofrekvensförstärkare, används för att förstärka kraften i den faktiska signalen. Detta ökar i sin tur radiovågornas räckvidd.

En RF-förstärkare, även kallad radiofrekvensförstärkare, används vanligtvis för att driva sändarens antenn.

5. Antenntuner

Antenntunern används för att anpassa sändarens impedans till antennen. Detta används för att överföra ström till antennen för att göra den effektiv.

Antenntunern är också känd som impedansanpassningskretsen. Förutom att överföra effekt till antennen förhindrar antenntunern också stående vågor, som uppstår när effekt reflekteras från antennen till sändaren.

How does a transmitter work

Hur fungerar en sändare?

Det är enklast att beskriva hur de olika komponenterna spelar in för att förklara hur en sändare fungerar.

För det första ger strömförsörjningen den elektriska kraft som behövs för att sändaren ska fungera.

Därefter skapar oscillatorn bärvågorna till vilka modulatorn lägger till den nödvändiga informationen.

Förstärkaren förstärker sedan denna modulerade bärvåg för att öka effekten innan antenntunern omvandlar den förstärkta signalen till radiovågor.

Best microphones for streaming

Upptäck mer. Hitta de bästa mikrofonerna för streaming

Jag hoppas att du har fått en bättre förståelse för vad en sändare är och hur den hjälper dina enheter med sitt arbete.

Letar du själv efter en mikrofon? Kolla in vår artikel om de bästa mikrofonerna för streaming.

Vad används en sändare till?

En sändare är en elektronisk enhet som producerar och sänder radiovågor med hjälp av en antenn.

Hur fungerar en sändare?

För det första ger strömförsörjningen den elektriska kraft som behövs för att sändaren ska fungera.

Därefter skapar oscillatorn bärvågorna till vilka modulatorn lägger till den nödvändiga informationen.
Förstärkaren förstärker sedan denna modulerade bärvåg för att öka effekten innan antenntunern omvandlar den förstärkta signalen till radiovågor.

Vad är exempel på en sändare?

Radiosändningsstationer, mobiltelefoner, BlueTooth-enheter och radarer.