Du hör mycket prat om kameraexponering, och du kanske är ganska osäker.

Att behärska alla element är ett viktigt steg på din fotoresa. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta om ämnet.

Är du intresserad av utrustning? Lär dig mer om kamerautrustning och de nödvändigaste sakerna.

What is Camera Exposure?

Vad är exponering i en kamera?

Exponeringen bestämmer den övergripande ljusstyrkan i dina foton. Den påverkar hur mycket detaljer dina höjdpunkter och skuggor visar. Den "korrekta" kameraexponeringen är alltid ett ämne, men att förstå vilka element som påverkar är avgörande.

Generellt sett gäller att ju mer ljus som träffar sensorn, desto ljusare blir bilden. Hur kan du exponera din nästa fotosession på rätt sätt? Genom att förstå exponeringstriangeln.

Exponeringstriangeln

Exponeringstriangeln beskriver de tre faktorer eller kamerainställningar som påverkar exponeringen av en bild. Att balansera dem är sättet att ta fantastiska bilder med levande detaljer. De tre faktorerna för kamerans exponering är bländare, slutartid och ISO.

Förändringar av någon av dessa faktorer påverkar bilden. Om de inte kompenserar för det.

Om du till exempel minskar slutartiden för att eliminera rörelseoskärpa vid sportfotografering kommer det att resultera i en underexponerad bild om du inte ökar bländaren eller ISO.

Låt oss titta närmare på de tre faktorerna för kamerans exponering.

Bländare

Bländaren styr objektivets bländare, som släpper in ljuset genom objektivet till sensorn.

Vanliga bländarvärden sträcker sig från f/1,4, en mycket stor bländare, till cirka f/22, som är smalare. Ju mindre f-numret är, desto större är öppningen som släpper in ljuset.

En stegvis ökning av bländaröppningen innebär att dubbelt så mycket ljus når sensorn. Som exempel kan nämnas att f/8 släpper in hälften så mycket ljus som f/5,6. En stor bländare leder i allmänhet till en ljust exponerad bild och ett grunt skärpedjup. En liten öppning i bländaren gör det motsatta.

Slutartid

Slutartiden bestämmer hur länge objektivet förblir exponerat för ljuset. Det är den tid som slutaren förblir öppen, mätt i millisekunder. En slutartid på 1/100s innebär att slutaren är öppen i 1/100-del av en sekund.

Om du ökar slutartiden släpps mer ljus in, vilket ger en ljusare bild. Det kan dock ge rörelseoskärpa när dina motiv rör sig. Använd det därför med försiktighet.

ISO

Din ISO-hastighet bestämmer kamerans ljuskänslighet. Den skiljer sig något från bländare och slutartid eftersom den tekniskt sett inte påverkar mängden ljus som når kamerans sensor. De värden som du ser representerar en ljusstyrka. Varje stegvis ökning fördubblar sensorns ljuskänslighet.

Med en högre ISO-nivå kan du fotografera i svaga ljusförhållanden, men tänk på att det också ökar det digitala bruset eller korn i fotot.

De flesta ISO-värden ligger mellan 100 och 6400. Men DSLR-kameror och spegellösa kameror av högre kvalitet kan ha ett större intervall som lämpar sig för mer utmanande ljusförhållanden.

Överväg att hyra en kamera för att utforska möjligheterna!

Camera Exposure: A Full Guide

4 typer av exponering

Vilka är de olika typerna av exponering som kan komma upp i en professionell diskussion? Låt oss utforska det.

1. Överexponering

Överexponering avser ett tillstånd där för mycket ljus kommer in i sensorn. Bildens ljuspunkter blåses ut och information går förlorad.

En överexponerad bild tvättar ut de mörkaste delarna. När en bild väl är överexponerad finns det inget sätt att återskapa den saknade informationen digitalt i efterbearbetningen.

2. Underexponering

Underexponering är motsatsen till termen ovan: Det är när skuggorna i en bild inte innehåller tillräckligt med information. Därför är de oläsbara och registreras som helt svarta.

Bilden är för mörk!

3. Lång exponering

Lång exponering är en fotograferingsteknik där bilderna tas med långsam slutartid. Denna effekt introducerar rörelseoskärpa. Den är berömd inom astrofotografin, där stjärnorna lämnar ett spår när de rör sig över natthimlen.

Läs mer om fotografering för att lära dig andra tekniker och förbättra ditt hantverk!

4. Dubbel exponering

Dubbelexponering är en traditionell filmfotografteknik där filmen exponeras två gånger för olika motiv. Detta skapar ett konstnärligt foto där de två exponeringarna kombineras och läggs i lager ovanpå varandra.

Det kan vara en vacker effekt om det används skickligt.

4 Types of Exposure

De bästa exponeringsinställningarna i kameran för 5 olika fotograferingssyften

Olika syften och ljusförhållanden kräver olika exponeringsinställningar för bästa resultat.

Här är 5 exempel på hur du bäst exponerar för följande typer av fotografering:

För nattfotografering

Fotografering på natten eller i andra svaga ljusförhållanden kan vara en utmaning för oerfarna fotografer.

Ett högt ISO-värde är ett måste, men var medveten om att bilden kan bli brusig. Ställ in en snabb slutartid och överväg att använda blixt för att få en idealisk kameraexponering.

Best Settings for Camera Exposure

För porträttfotografering

Skapa smickrande porträtt genom att leka med ett grunt skärpedjup. På så sätt suddas bakgrunden ut och all uppmärksamhet riktas mot din modell. En stor bländare (litet f-tal) bör göra susen.

Dyk ner i den bästa bländaren för porträtt för en djupgående förklaring.

För sport- och djurfotografering

Sport- och djurfotografering kännetecknas av snabbt rörliga motiv. För att fånga dem och "frysa" deras rörelse behöver du använda en snabb slutartid. Ju snabbare desto bättre!

Sikta på ett ungefärligt värde på minst 1/250s eller 1/500s. Sänk f-numret och höj ISO-värdet för att exponera bilden ordentligt.

Lär dig viktiga tips för sportfotografering eller bemästra djurfotografering med vår kompletta guide.

För landskapsfotografering

Om du vill fotografera fantastiska landskap ska du experimentera med en liten bländare som f/11. Kompensera för det med en lång slutartid eller högre ISO-värde. Det kommer att skapa ett djupt skärpedjup med allt i fokus.

Använd ett stativ för att undvika att kameran skakar. Ta dig tid att utforska naturen och leka med ljuset eftersom det troligen inte går någonstans.

Ta del av våra bästa tips för landskapsfotografering om du är intresserad av att fånga inspirerande landskap.

För fotografering i direkt solljus

När du planerar en fotografering i direkt solljus måste du återigen justera kamerans exponeringsinställningar.

För att fånga detaljer i skuggorna utan att blåsa ut ljuspunkterna ska du sikta på en liten bländare på f/16. Håll ISO-värdet på din basnivå och sikta på en slutartid på cirka 1/125s.

Camera Exposure: What is It?

Vad är nästa steg? En djupdykning i ISO

Jag hoppas att du känner att du nu har förstått grunderna i kamerans exponering!

Experimentera med de olika inställningarna för att förbättra dina praktiska färdigheter. Snart kommer du att kunna fotografera med självförtroende i olika ljusförhållanden.

Vill du veta mer? Gör en djupdykning i ISO för att lära dig allt du behöver veta om ämnet.

Vad är kameraexponering?

Kameraexponering avser den mängd ljus som når kamerans sensor. Detta bestämmer den totala ljusstyrkan i din bild.

Hur justerar man exponeringen i kameran?

Kamerans exponering kan justeras genom att ändra bländare, slutartid och ISO på din kamera.

Vilka är effekterna av kamerans exponering?

Effekten av rätt kameraexponering är fantastisk detaljrikedom i både högljus och skuggor.

Vad är den bästa kameraexponeringen?

Den idealiska kameraexponeringen beror alltid på ljusförhållandena och det önskade resultatet.