Hur talar du om för dina tittare att något är... fel? För att visa snarare än berätta kan du använda den holländska vinkeln. I den här artikeln kommer jag att definiera denna filmteknik och förklara metoden. Som avslutning kommer jag sedan att ge dig några exempel.

Vad är den holländska vinkeln?

Man with briefcase

Den holländska vinkeln är en kamerainställning som innebär en märkbar lutning jämfört med horisonten.

Den kallas också ofta för holländsk lutning, sned vinkel, sned vinkel eller tysk vinkel.

Den här bilden skapar en känsla av oro eller desorientering hos betraktaren. Den kan skildra en karaktärs förvirring, rädsla eller en nedgång i galenskap.

Visste du det? Holländska vinklar har sitt ursprung i Tyskland. Det finns en teori om att termen kommer från en felöversättning av ordet "Deutsch".

Hur fotograferar man en holländsk vinkel?

Holländska vinklar spelas vanligtvis in genom att kameran roteras i förhållande till horisonten.

Traditionellt sett är bilden stationär, men du kan enkelt skapa en rörlig holländsk vinkelbild genom att sätta kameran på en dolly eller helt enkelt panorera eller följa motivet.

Berömda användningsområden

Den holländska vinkeln användes ofta för mörka teman av de tyska expressionisterna på 1920-talet och i Film Noir.

Den mest kända användaren av den holländska vinkeln är Alfred Hitchcock, som använde den flitigt i sin tidiga karriär. Exempel på detta är Strangers on a Train (1951) och The Man Who Knew Too Much (1956).

Den dyker ofta upp i skräckfilmer, thrillers och dramer. Den holländska vinkeln har långsamt blivit mindre populär och förekommer numera sällan i moderna filmer.

Andra framträdande exempel är bl.a. följande:

Holländska vinklar förekommer också i skräckvideospel som "Resident Evil" och "Silent Hill". De tjänar samma syfte där som i filmfotografin, de skapar omedvetet oro hos spelarna.

Hur du kan använda den holländska vinkeln

Mysterious man with mirror

Hur kan du använda den holländska vinkeln i din nästa produktion?

Precis som alla andra bilder bör den här användas med avsikt och med ett syfte också. Att överanvända den holländska vinkeln är mycket märkbart och kan irritera eller tråka ut dina tittare.

Identifiera vilka moment i ditt manus som skulle behöva mer spänning eller förebådar fara, och använd bilden sparsamt.

Den här vinkeln förlorar också sin effekt när den används för mycket. För att den ska fungera måste den avskiljas av kontrasten mellan de vanliga bilderna. Kolla in Kameravinklar 101 för att lära dig mer om olika skott och deras syfte.

Om du försöker skapa spänning eller få publiken att tänka på samma sak som dina karaktärer kan den här vinkeln vara ett bra alternativ. Tänk på att den inte har använts ofta i modern filmproduktion, så den kan vara obekant för vissa tittare.

Tänk på att lutningsgraden också kommer att påverka hur tittarna känner sig. Ju större lutningen är, desto mer orolig eller felaktig kommer din bild att kännas.

Avslutande tankar

Train in the mountains shot from a dutch angle

Nu är du bekant med holländska vinklar och deras användning. Ta med dig denna kunskap och använd den i din nästa produktion!

Lär dig mer om filmskapande eller fördjupa dig i olika tagningar och vinklar. Eller kom igång direkt med vår mall för skottlista.

Lycka till med filmandet!

Vad är en holländsk vinkel till för?

Syftet med den holländska vinkeln är att skapa en känsla av spänning och oro hos tittaren.

Varför kallas det för en holländsk vinkel?

Den holländska vinkeln har troligen fått sitt namn från en felöversättning av ordet Deutch, som hänvisar till skottets tyska ursprung.

Är holländska vinklar dåliga?

Holländska vinklar är inte objektivt sett dåliga, men de över- eller missbrukas ofta. När de används på rätt sätt kan de vara en användbar filmteknik.