Älskar du att ta bilder men kan inte få det att bli rätt?

Det kan vara så att du har missuppfattat kompositionen. Kompositionen i ett foto är avgörande. Om du gör bort dig kommer fotot att se ofullständigt ut.

I den här artikeln får du veta allt du behöver veta om fotokomposition!

Vad är fotokomposition?

När en fotograf talar om fotokomposition talar han eller hon i huvudsak om arrangemanget av visuella element i ett foto.

Bra fotokomposition är en av de viktigaste sakerna en fotograf kan lära sig eftersom den kan göra ett foto bra, även med en "dålig" kamera.

Utan rätt komposition kommer fotot att sakna djup och det kommer inte att finnas något som leder tittarna. Detta kommer att skapa en mycket platt upplevelse när man tittar på en bild.

Varför är kompositionen viktig i fotografering?

 • Den påverkar hur bilden uppfattas.
 • Ger fokuspunkter.
 • Leder betraktarens ögon
 • Ger visuell balans
 • Driver berättelsen bakom bilden
 • Ger visuella ankare för betraktaren.
Photography composition guide

9 regler för komposition i fotografi

Komposition i fotografi kan vara svårt att komma ihåg. Allt är lättare att komma ihåg med några tumregler.

Därför har vi tagit fram nio kompositionsregler för fotografering!

1. Använd tredjedelsregeln

Om du inte är säker på hur du ska ställa upp kompositionen i dina fotografier kan du överväga att använda tredjedelsregeln.

Tredjedelsregeln är en fotografiregel som är utmärkt för nybörjare. I huvudsak ska du se på din ram som ett 3x3 rutnät som vanligtvis kan ses i kamerans sökare.

Föreställ dig att bilden är uppdelad av två horisontella och två vertikala linjer.

Du skulle då vilja placera ditt motiv/intressepunkt vid skärningspunkterna i rutnätet där de horisontella och vertikala linjerna möts.

Detta ger en fin balans till din bild och ger den ett mer spännande utseende. Det skapar också fokuspunkter för betraktarens ögon att vila på.

Om du har en modern kamera bör du kunna se tredjedelsregelns rutnät direkt på din LCD-skärm. Detta är också möjligt på de flesta smarttelefoner.

2. Balansera dina bilder

När du har hittat stjärnan eller huvudmotivet i din bild måste du fundera på hur resten av bakgrunden och mellangränsen ska se ut.

Låt oss låtsas att du har ditt motiv uppställt vid en av korsningarna enligt tredjedelsregeln, men att bakgrunden är helt tråkig.

Du bör då hitta något i bakgrunden, en byggnad eller någon annan intressant punkt som inte leder fokus bort från ditt huvudmotiv. Det kommer dock att ge din bild balans, ge den lite djup och i allmänhet göra den mer attraktiv.

I stora delar handlar kompositionen mest om att balansera de olika elementen i en bild och ge varje element rätt roll och visuell tyngd. När du väl behärskar detta bör allt annat komma lätt.

3. Arbeta med ledande linjer, fokus och skärpedjup

När du tar en bild ska du fundera på om det finns några ledande linjer. Som människor dras vi naturligt till linjer när vi tittar på en målning eller en bild.

Om du till exempel har en väg eller en flod i bakgrunden kan den användas som en ledande linje till ditt huvudmotiv.

Den behöver inte leda till huvudmotivet; det kan också vara en flod som rinner genom fotot och leder betraktaren genom hela bilden.

Photography composition rules

4. Hitta en lämplig synvinkel

När du har hittat det du vill fotografera ska du fundera på vilken skillnad synvinkeln kommer att göra för din bild. Genom att ändra synvinkel kan du ändra hela innebörden.

Om du till exempel tar en bild av ett presidentmöte kan fotografiet få olika betydelser beroende på var du befinner dig. Om du tar bilden bakom presidenten är den helt annorlunda än om du tar bilden från publiken.

Synvinkeln är väsentlig och något du alltid måste ha i åtanke när du tar bilder. Försök att ta bilden från olika synvinklar, så att du har några utmärkta resultat att välja mellan efteråt.

5. Tänk på utrymmet inom din ram

Tänk på hur mycket utrymme du lämnar i dina bilder när du tar en bild. Detta hänvisar tillbaka till regeln om att balansera saker och hitta rätt mängd utrymme och visuella element i din ram.

Om ditt motiv lämnar ramen kan du överväga att lämna lite utrymme i framkanten av bilden för att göra den mer dynamisk.

Håll dessutom motivet på motsatt sida av den plats där det rör sig. Så om de rör sig till vänster, håll dem på höger sida och lämna utrymme på vänster sida.

Det finns många sätt att arbeta med utrymmet i dina och att inte översvämma dina bilder med för många element. Allt handlar om att försöka förbättra sig.

6. Hänvisa till gestaltteorin

Gestaltteori hänvisar till hur människor uppfattar mönster eller konfigurationer snarare än enskilda komponenter. Den innebär i huvudsak att du bör tänka på att "helheten är mer än summan av delarna".

Du kan fokusera på följande principer: Du kan fokusera på följande: Likhet, slutenhet, kontinuitet, närhet och figur.

 • Likhet är när du grupperar ämnen som har likheter i färg, storlek, textur eller något liknande.
 • Stängning avser hur våra hjärnor försöker komplettera former som inte finns. Det innebär att vi inte behöver all information för att förstå bilden.
 • Kontinuitet avser formerna och linjerna i din bild. I huvudsak vill du att dina linjer ska leda in i formerna för att skapa en fin kontinuitet.
 • Närhet avser hur du grupperar saker genom att använda olika tekniker eller bara ett stort avstånd från motivet. Om du t.ex. tar en bild av en skyline kan byggnaderna stå långt ifrån varandra men se nära ut i närheten.
 • Figur avser hur du arrangerar fotot med ditt huvudmotiv. Du vill i allmänhet att ditt huvudmotiv ska befinna sig i en miljö och vara komponerat på ett sätt som gör att det blir den dominerande delen av bilden.
Shot composition

7. Leta efter symmetri och mönster

Att leta efter symmetri kan också hänvisas till som en del av gestaltteorin. Människor älskar ordning, och symmetri är ett utmärkt sätt att skapa ordning i ett foto.

Försök att leta efter mönster eller symmetriska element som kan få din bild att se fin och ordnad ut.

Du kan t.ex. ta en bild av en sjö där reflektionen skapar en fin symmetri.

8. Inkludera föremål i för-, mellan- och bakgrund för att skapa djup.

Försök att inkludera olika saker i för-, mellan- och bakgrunden för att skapa mer djup i bilden.

Tänk på ditt huvudmotiv och hur du kan rama in det i bilden för att ge bilden extra djup. Detta är lättare när du fotograferar i naturen, eftersom du har många chanser att fånga vackra landskap i bakgrunden.

Om du till exempel befinner dig på en plats med kullar eller berg har du din bakgrund, och du behöver bara hitta något trevligt i förgrunden, som ett djur eller en person, för att ge bilden djup. Djup gör omedelbart fotografiet mer tillfredsställande att titta på.

9. Beskär dina bilder i efterhand

Sist men inte minst ska du investera tid i din efterbehandling. Du kanske inte lyckas med kompositionen när du fotograferar, men det betyder inte att bilden är förstörd.

Med efterbearbetning kan du göra större eller mindre justeringar av kompositionen.

Det gör du genom att beskära bilden eller dra runt den för att få den att se bättre ut.

Learn photography

Bli en bättre fotograf

Jag hoppas att du har lärt dig ett och annat om kompositionen av ett fotografi!

Om du vill lära dig fler tekniker för dina bilder kan du läsa vår artikel om fotografi. Här får du veta allt du behöver veta om olika kameratekniker!

Vad är komposition inom fotografering?

Arrangemanget av visuella element i ett foto.

Varför är kompositionen viktig i fotografering?

Den påverkar hur din bild uppfattas, leder betraktarens ögon och ger en visuell balans.

Vilka är de 9 kompositionsreglerna i fotografi?

1. Använd tredjedelsregeln.
2. Balansera dina bilder
3. Arbeta med ledande linjer, fokus och skärpedjup.
4. Hitta en lämplig synvinkel
5. Tänk på utrymmet inom ramen
6. Hänvisa till gestaltteorin
7. Leta efter symmetri och mönster
8. Inkludera objekt i för-, mellan- och bakgrund för att skapa djup.
9. Beskär dina bilder i efterhand.