Är du ny i hela fotovärlden och blir förvirrad när du läser en artikel full av slang? Frukta inte, för vi är här för att hjälpa dig!

I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om de olika termerna i fotovärlden!

10 viktiga termer inom fotografering

Photography terms

1. Bländare

Det är en mekanism på en kamera som styr hur mycket ljus som träffar linsen. Bländaren på en kamera mäts i f-tal och påverkar skärpedjupet.

2. Bildförhållande

Medbildförhållande avses förhållandet mellan bredden och höjden på en bild eller skärm.

Kameraobjektivens bildförhållande är vanligtvis 3:2 eller 4:3. Man använder vanligtvis ett standardiserat bildförhållande, vilket gör det lättare att projicera bilden/videon.

3. Skärpedjup

Skärpedjup (DOF) avser avståndet mellan det mest avlägsna och det närmaste objektet i bilden.

Skärpedjupet bestäms av bländare, brännvidd och avståndet till motivet.

4. Dynamiskt omfång

Dynamiskt omfång är luminansområdet mellan den lägsta och högsta ljusintensiteten. Det dynamiska området för ditt objektiv är något du bör vara medveten om. Om du inte är det kan du över- eller underexponera ditt foto.

5. Exponeringstriangeln

Exponeringstriangeln avser bländare, slutartid och ISO. Alla tre inställningarna måste fungera tillsammans för att skapa rätt exponering.

6. Brännvidd

Med brännvidd avses avståndet mellan kamerasensorn och objektivets centrum. Avståndet mäts i millimeter.

Photography techniques

7. F-stop

F-stop, eller f-tal, avser förhållandet mellan objektivets brännvidd och ingångspupillens diameter. Det hänvisar i huvudsak till bländarnivån.

8. ISO

ISO hänvisar till kamerans nivå av ljuskänslighet. Det är en inställning som du kan ändra beroende på vilket ljus som finns tillgängligt.

Ju högre ISO-nivå, desto bättre blir din prestanda i svagt ljus, men desto kornigare blir ditt material.

9. Slutartid

Slutartid avser den tid som slutaren är öppen när du tar en bild. Ju längre den är öppen, desto mer ljus släpper den in.

Ju längre slutartiden är, desto mer påverkas bilden av eventuella rörelser.

10. Vitbalans

Vitbalans hänvisar till den inställning där du balanserar färgerna för att försöka få dem att se mer naturliga ut.

Tyvärr fungerar inte kameror på samma sätt som ögon, och färger kan se annorlunda ut genom linsen än vad de gör för det mänskliga ögat.

22 fotograferingstekniker och andra termer

other terms

1. Bländarprioritet

Med bländarprioritet kan du ställa in ett visst bländarvärde och låta kameran välja en matchande slutartid för att säkerställa bästa exponering.

2. Bokeh

Bokeh hänvisar till de ofokuserade områdena i en bild och används ofta vid porträttfotografering.

3. Bracketing

Bracketing är en funktion som gör att du kan ta samma bild med olika exponeringsvärden för att säkerställa att scenen exponeras korrekt.

4. Burst-läge

Burst-läge är en inställning som används för att ta bilder kontinuerligt medan du håller in avtryckaren.

5. Glödlampa

Bulb är en kamerainställning som gör att du kan hålla slutaren öppen så länge du vill.

6. Kromatisk aberration

Kromatisk aberration är ett optiskt problem som uppstår i ett objektiv, där det visar färger med olika våglängder.

7. Komposition

Med komposition avses arrangemanget av visuella element i ett foto.

8. Beskärningsfaktor

Beskärningsfaktor avser ett objektivs effektiva brännvidd. Det är andelen av en kameras sensorstorlek.

9. Digital vs. optisk

Digitala komponenter använder programvara och optiska komponenter använder endast fysiska delar.

10. Exponeringskompensation

Exponering är ett sätt att kompensera för ett ljusare ljus/mörkare område.

Photography techniques

11. Blixtsynkronisering

Blixtsynkronisering är en inställning som bestämmer när blixten ska avfyras.

12. Hot shoe

Hot shoe är ett spår som används för att lägga till tillbehör till en kamera.

13. Bildstabilisering

Bildstabilisering är en teknik som används för att minska vibrationseffekterna på en kamera. Den motverkar rörelser och stabiliserar bilden.

14. Mätning

Mätning är en funktion som använder en ljusmätare för att mäta ljuset i bilden.

15. Pixel

En pixel är den minsta enheten av bildinformation, och det är den som varje bild består av.

16. Upplösning

Upplösning avser de dimensioner som en kamerasensor kan fånga i. Den mäts i pixlar.

17. RAW-filer

En RAW-fil är ett format som sparar bilden precis som kamerans inställningar fångar den. Det är det mest detaljerade bildformatet på bekostnad av en mycket större filstorlek.

18. Slutarprioritet

Slutarprioritet innebär att du ställer in slutartiden och kameran anpassar bländaren i förhållande till den.

19. TIFF

TIFF betyder "Tagged Image File Format", vilket hänvisar till ett filformat som är mycket användbart för bilder som ska skrivas ut. Det beror på att TIFF-bilder inte förlorar data under efterbehandling.

20. Siktare

En sökare är den del av kameran som du använder för att se bilden som tas. Du kan antingen ha en optisk sökare eller en elektronisk sökare.

21. Vignettering

Vignettering avser den relativa mörkläggningen av bildens hörn jämfört med ljusnivåerna i mitten.

22. Zoom

Zoom är något du kan göra med ett zoomobjektiv, där du kan ändra brännvidden för att få motiv att verka närmare än de är. Detta är användbart när det finns ett avstånd mellan dig och ditt motiv.

Learn photography

Bli en bättre fotograf

Jag hoppas att du har lärt dig något om de olika termer som du kan hitta inom fotografi!

Om du vill lära dig fler tekniker för dina bilder kan du läsa vår artikel om fotografering. Här får du veta allt du behöver veta om olika kameratekniker!

Vad är bokeh i fotografiska termer?

Bokeh hänvisar till de ofokuserade områdena i en bild.

Vilka är de sju elementen i fotografering?

Linje, form, form, textur, färg, storlek och djup.

Vad är slang för en fotograf?

Photog eller shutterbug.