Vad är djupt fokus?

Djup fokus är en filmfotografisk stil eller teknik som använder ett stort skärpedjup. Skärpedjupet avgör hur mycket av bilden som är skarp. Vid djupfokus är allt som syns på skärmen skarpt.

Hur filmar man djup fokus?

Djup fokus börjar med kameralinsen. Filmskapare och fotografer tar deep focus-bilder med små bländare för att uppnå ett stort skärpedjup. Denna lilla bländare släpper inte in mycket ljus, så att fotografera i en väl upplyst scen är ett kriterium. Lång exponering kan också kompensera för oidealiska ljusförhållanden. Vidvinkelobjektiv kan ta skarpare bilder än sina motsvarigheter med längre brännvidder.

När man inte på något annat sätt riktar publikens uppmärksamhet mot en film spelar blockering och iscensättning en viktig roll. Skådespelarnas vägval och hur kameran följer med är avgörande för att se till att åskådaren ser det de ska se.

Skott med djup fokus tas ofta med hjälp av djup rymd. Det innebär att viktiga element är placerade både nära och långt från kameran. Placeringen av karaktärer och berättelseelement bidrar medvetet och omedvetet till scenens betydelse. Därför kräver de noggrann planering in i minsta detalj.

Historia: Citizen Kane

Citizen Kane är den filmiska revolutionens stapelvara från 1941. Regissören Orson Welles och filmfotografen Gregg Toland var pionjärer när det gällde djup fokus, en mycket ovanlig teknik på den tiden. Djup fokus används för att skapa en värld där karaktärerna rör sig fritt, och förgrund, mellangrund och bakgrund är alla en del av berättandet.

Läs mer om hur Citizen Kane påverkade filmskapandet på The Atlantic.

Sammanfattning

Eftersom dagens stora Hollywoodfilmer tenderar att använda kortare tagningar och tätare inramning blir djup fokus mer ett konstnärligt val än en praktisk lösning för att fånga allt pågående. Det är fortfarande ett utmärkt val när det gäller hisnande eller upptagna bakgrunder som blir en del av berättandet, eller om du vill ge din publik tillåtelse att utforska.

Särskilt i kombination med djup rymd kan djup fokus skapa komplexa, skiktade och detaljerade världar. Det ger utrymme för karaktärerna att komma till liv och utrymme för publiken att vandra och uppleva filmen subjektivt.