När du filmar en reklamfilm har du bara en begränsad tid på dig att få fram ditt budskap. Därför måste du se till att varje sekund räknas, för det är inte billigt att sända!

Med ett AV-manus kan du dela upp de ljudliga och visuella delarna i bitar och anteckna planer för varje scen. Detta är viktigt för en bra förproduktionsprocess, eftersom det används för att ta tempot och planera varje tagning för den faktiska produktionen.

Du kan ladda ner din GRATIS AV-skriptmall här och slippa besväret att skriva det själv.

Om du behöver fler mallar för dina projekt kan du kolla in vår kompletta lista över GRATIS mallar här.

Om du vill lära dig mer om att göra reklam i allmänhet kan du läsa vår artikel om videomarknadsföring här.

Vad är ett AV-manus?

Ett AV-manus är ett kommersiellt manus som används för att planera företagsvideor eller reklamfilmer. AV är en förkortning av Audio och Visual, de två fokuspunkterna för dokumentet.

Medan ett filmmanus är långt och detaljerat är ett videomanus ofta kortare. Därför är ett AV-manus ett utmärkt verktyg att använda i planeringen före produktionen. AV-manuset används vanligtvis för reklamfilmer, innehåll för varumärket, företagsvideor och annonser i sociala medier.

writing script

Varför använda ett AV-manus?

AV-manuset används för att visualisera videon för kunden. Det ger en tydlig bild av idén med reklamfilmen, eftersom det används för att beskriva de olika segmenten i ett manus.

Kunden börjar troligen med att skicka en kreativ briefing för videoprojektet som används för att skapa ett manus. Du kan använda AV-manuset för att beskriva varje scen, så att kunden förstår hur den färdiga produkten kommer att se ut. Det gör det sedan möjligt för dem att ge projektet grönt ljus.

Det är ett användbart verktyg för förproduktion som anpassar allas förväntningar. När projektet har fått grönt ljus kan du planera varje scen i detalj genom att omvandla den till ett videodokument.

När du har fått grönt ljus för allting blir det lättare för dig i produktionen, eftersom de olika inblandade personerna omedelbart kan börja arbeta med projektet. Vissa kan börja hitta de låtar du behöver, andra kan börja hitta den utrustning du behöver för varje tagning, röstläsare, skådespelare och så vidare.

Hur fungerar ett AV-manus?

Att skapa ett AV-manus är som tur är inte komplicerat. Det enda du behöver göra är att dela upp ditt manus i rader om ungefär sex ord. På så sätt vet du att varje rad motsvarar ungefär 2 sekunders filmtid. Det beror på att vart tredje ord i ett manus räknas för en sekund, som en allmän tumregel.

Du måste också ha målgruppen i åtanke. Vem försöker du nå, vilka plattformar kommer detta att visas på och så vidare?

Om du gör en reklamfilm för lyxbilar siktar du förmodligen på en äldre och rikare målgrupp. Då kanske du vill ha en mer sofistikerad ton än vad till exempel en reklamfilm för leksaker skulle ha. Allt du skriver ner i reklamfilmsmanuset bör göras med målgruppen och kundens önskemål i åtanke.

Reklammanuset fungerar som en detaljerad beskrivning för beställaren och produktionsmedlemmarna. Det är lätt att redigera och för kunden att använda för att förstå slutprodukten. Det innehåller olika segment men är ett okomplicerat dokument.

AV-manuset innehåller vanligtvis följande.

3 Väsentliga delar av ett AV-manus:

1. Projektbeskrivning:

Projektbeskrivningen är det segment där du skriver de allmänna detaljerna för projektet. Du antecknar projektets titel, kunden, datumet för manuset och vem som skrivit det. Dessa grundläggande detaljer är bra som referenspunkter och viktig information som du alltid behöver ta med.

Dessutom måste du ge en kort beskrivning av själva projektet. Vad handlar videon om och vad händer? Det behöver inte vara långt, bara en mening eller två som beskriver det.

Slutligen behöver du notera projektets löptid. Det är viktigt att veta om det är en video på 15 sekunder eller 1 minut. Om du är osäker på hur lång den är kan du hänvisa till den tumregel som nämndes tidigare.

Därefter skapar du en tabell för de visuella och ljudmässiga komponenterna.

writing av script

2. Visuell:

I den visuella komponenten noterar du allt som händer visuellt i varje scen. Det måste vara så beskrivande som möjligt, eftersom din kund ska förstå hur exakt det kommer att se ut. Det kommer också att göra det lättare för själva produktionen, eftersom du vet vilka tagningar du kommer att behöva exakt.

Ett exempel på detta kan vara: Exempel:"Holländsk vinkel på Fred när han går på gatan" eller"Spårbild på Mary när hon går ut ur butiken". Det skulle vara bra att använda filmtermer för att förklara exakt hur scenen kommer att spelas in. Du kan också skriva anteckningar som till exempel montage för att ange montageredigering för segmentet.

3. Ljud:

Ljuddelen används för att ange alla ljudinslag som sker i en scen. Det vanligaste användningsområdet för den här delen är att anteckna dialogen. Det är också här du kan använda tumregeln med 3 ord per sekund för att mäta längden på scenerna.

Du skriver också musiken om det finns musik i videon (vilket det med största sannolikhet kommer att göra). Du behöver inte notera den specifika låten och tidsstämpeln. Men ange en allmän genre, så att folk vet vilken typ av låt som kommer att spelas.

Du måste också notera om det är faktisk dialog från skådespelarna eller om det är en voiceover. Om det dessutom finns några Sound FX noterar du även det.

Avslutande tankar

Jag hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att förstå innehållet och vikten av att använda ett AV Script.

Nu när du har spikat din förproduktion kan du fokusera på själva produktionen. Om du vill förbättra ditt filmskapande kan du kolla in vår artikel om filmskapande 101.

Vanliga frågor om AV-manuskript

Vad är ett AV-manus?

Ett AV-manus är ett dokument där du delar upp ett manus i ljud- och bilddelar. Du beskriver varje scen och vad som händer visuellt samt ljudet.

Hur gör jag ett AV-manus?

Du skapar två kolumner i ett dokument och antecknar ljud- och bildinnehållet i varje scen. Det är viktigt att notera kamerarörelsen, vad som presenteras på scenen, dialogen, ljud FX, musik och liknande saker.