Wil je technisch worden met je verhaalkennis? Nou, de hoofdpersoon is letterlijk het middelpunt van elk verhaal. Lees verder om alles te leren over protagonisten en onze tips om er zelf een te creëren.

Als scenarioschrijven niet jouw ding is, bekijk dan onze pagina over filmmaken om je nieuwe protagonisten en antagonisten op het scherm vast te leggen.

Wat is een protagonist?

Een protagonist is, simpel gezegd, het hoofdpersonage in een verhaal. Het zijn de personages waar het verhaal om draait, omdat hun beslissingen en acties de plot beïnvloeden. Het zijn ook de personages die vaak de meeste obstakels tegenkomen, en het publiek volgt hun lot op de voet.

Beroemde voorbeelden van protagonisten in films

 • Tony Stark als Iron Man
 • Harry Potter
 • Bilbo Baggins in de Hobbit
 • Luke Skywalker in Star Wars
 • James Bond
 • Indiana Jones
 • Rocky Balboa in Rocky
 • Marty McFly in Back to the Future
 • Neo in de Matrix
iron man

4 Soorten hoofdrolspelers

1. Een held/heldin

Dit is het meest voorkomende type protagonist - een personage dat gerespecteerd en geroemd wordt om zijn goede en nobele kwaliteiten. Ze prijzen gewoonlijk veel kracht, moed, deugd en eer. Zij zijn de onmiskenbare 'good guy' van het verhaal.

2. Een antiheld

De antiheld is precies het tegenovergestelde van de held in het verhaal. Ze missen vaak eigenschappen als moraliteit, moed en idealisme.

3. Een Tragische held

Dit is wat we de protagonist noemen in je klassieke tragedieverhaal, het personage met een 'fatale fout' die voor zijn ondergang zal zorgen.

Denk aan prins Hamlet uit Hamlet of Blanche uit a Streetcar Named Desire.

4. Een valse protagonist

Soms volgen we in een verhaal een personage waarvan we denken dat het de hoofdpersoon is, om later over te stappen op de echte hoofdpersoon. Dit wordt gedaan om de lezer te desoriënteren.

Denk aan Llewelyn in No Country for Old Men.

2 Tips voor het schrijven van een sterke hoofdpersoon

1. Creëer diepgang en complexiteit

Omdat de hoofdpersoon het middelpunt van je verhaal is, moet hij of zij interessant genoeg zijn om je publiek te boeien.

Daarom wil je een personage creëren met veel diepte en lagen. Dit houdt je personage niet alleen meer relateerbaar voor het publiek, maar het houdt ze ook geïnteresseerd.

2. Vermijd absoluutheden

Een goede protagonist is een relateerbare protagonist. Ga daarom tot het uiterste in het moraliteitsspectrum - niemand in het echte leven is de duivel of een letterlijke engel. Houd een balans om je publiek op de been te houden.

Wat is een antagonist?

De antagonist is de belangrijkste tegenpool van de protagonist en bestrijdt hem gedurende het verhaal als de centrale bron van conflict.

Ze hebben vaak een complexe moraal en verontrustende achtergrondverhalen - veel nieuwe films verkennen ook hun mentaliteit: denk aan Joker!

Beroemde voorbeelden van antagonisten in films

 • De Joker in Batman
 • Saruman in de Lord of the Rings
 • Lord Voldemort in Harry Potter
 • Darth Vader in Star Wars
 • Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs
 • Kapitein Haak in Peter Pan
 • Agent Smith in de Matrix
 • Scar in de Lion King
 • Hans Gruber in Die Hard
joker

3 Soorten antagonisten

1. Een schurk

Het meest traditionele type antagonist is de schurk. Deze slechteriken werken om de protagonist op de kwaadst mogelijke manier te vernietigen en zijn de centrale bron van conflict in het verhaal. Denk aan Darth Vader uit Star Wars.

2. Een conflict-schepper

Deze antagonist creëert geen conflict omwille van de kracht van het kwaad of de haat. Soms wordt een antagonist gecreëerd puur omdat zijn belangen direct botsen met die van de protagonist. Denk aan Mr. Darcy uit Pride and Prejudice.

3. De protagonist zelf

In sommige geestverruimende verhalen kan de antagonist in de protagonist zelf zitten. Protagonisten kunnen fatale gebreken of onzekerheden hebben die hun ondergang bewerkstelligen op dezelfde manier als een schurk dat zou kunnen doen. Denk aan Holden Caulfield in The Catcher in the Rye.

3 Tips voor het schrijven van een sterke antagonist

1. Zorg voor multidimensionaliteit

Fascinerende antagonisten om te volgen zijn die met diepte in hun karakter en achtergrond. De hoofdpersoon in je verhaal moet zeker niet het enige personage zijn met lagen - zorg ervoor dat je je antagonist net zo goed ontwikkelt.

2. Voeg goedheid toe aan het personage

Zoals we al eerder zeiden, is het beter om niet vast te houden aan morele extremen. Een antagonist die te slecht is, wordt meteen onbetrouwbaar en moeilijk te volgen. Zelfs in verhaallijnen met kwaadaardige schurken, geeft het toevoegen van goedheid in deze personages hen diepte en zorgt ervoor dat het verhaal spannend blijft.

3. Maak ze moeilijk te verslaan, maar wel mogelijk

Niets is zo verpletterend als een laatste gevechtsscène die gemakkelijk te winnen is. Je wilt niet je hele verhaal besteden aan het opbouwen van een conflict tussen protagonist en antagonist om het vervolgens in een minuut uit elkaar te laten spatten.

Zorg daarom voor evenwicht in de kracht van je antagonist. Maak ze niet te zwak, maar ook niet oppermachtig!

Wat is het verschil tussen een protagonist en een antagonist?

Dit is makkelijk te onthouden, omdat de protagonist en antagonist zo'n beetje tegenover elkaar staan. De protagonist werkt aan de centrale doelen van het verhaal, terwijl de antagonist daar juist tegenin gaat.

sherlock holmes

Beroemde protagonist en antagonist paren

 • Sherlock Holmes vs. Professor Moriarty, Sherlock Holmes
 • Harry Potter vs. Heer Voldemort, De Harry Potter serie
 • Elizabeth Bennet vs. Mr. Darcy en Mr. Wickham, Pride & Prejudice
 • Hamlet vs. Kind Claudius, Hamlet

Word een betere scenarioschrijver

Nu je hebt geleerd hoe je een protagonist en antagonist opbouwt, is het tijd om een verhaal klaar te maken voor het scherm. Ga naar onze pagina over videoscripts om aan de slag te gaan.

Protagonist FAQ

Wat is een protagonist?

Een protagonist is een centraal personage waar de plot van een verhaal om draait. Zijn acties en beslissingen beïnvloeden en manipuleren de plot en andere personages in het verhaal.

Wat is een voorbeeld van een protagonist?

Voorbeelden van protagonisten zijn Harry Potter, Luke Skywalker, Indiana Jones.

Wat is het verschil tussen een protagonist en een antagonist?

De antagonist is het antoniem van de protagonist. Welk doel de protagonist ook probeert te bereiken in het verhaal, de antagonist zal dit bestrijden en een conflict veroorzaken.