Wat is continuïteitsmontage in film?

Continuïteit wordt gedefinieerd als een ononderbroken verbinding, opeenvolging of vereniging. In de filmwereld verwijst het naar de consistentie van de plotelementen, zoals personages, locatie, rekwisieten en kostuums.

Heb je ooit naar een film gekeken en gemerkt dat het niveau van de vloeistof in het glas van de acteur in elke scène verandert? Of dat in de ene opname iemand een baseballpet draagt, maar in de volgende niet? Dit zijn continuïteitsfouten die de meeste producties proberen te vermijden.

Vanaf het schrijven van het script en het maken van een shotlist in de preproductie, tijdens het filmen en in het postproductieproces, kunnen er veel dingen misgaan die deze continuïteitsfouten kunnen veroorzaken.

Zorgvuldige planning is vereist om te voorkomen dat de kijkers in verwarring worden gebracht of worden afgeleid van het verhaal.

Continuïteitsmontage

Continuïteitsmontage is de praktijk van het bewust combineren van nauw verwante shots tot een sequentie die het publiek helpt het verhaal te volgen. Het accent ligt op belangrijke plotpunten, oorzaak en gevolg, en consistenties.

Het speelt een essentiële rol in het richten van de aandacht van de kijker op de beoogde consistentie van een verhaal, door tijd en setting heen. De meeste speelfilms maken gebruik van deze montagestijl .

De script supervisor fungeert als een "continuïteitspersoon" en is verantwoordelijk voor het handhaven van logische consistenties in de hele film, tot in de kleinste details. Hij maakt tijdens het filmen uitvoerige aantekeningen, neemt foto's van scènes en doet zijn best om elke take samen te laten vloeien in een coherent geheel van beelden.

Gebruikelijke technieken

Hoe werkt continuïteitsmontage in de praktijk?

Er zijn twee verschillende categorieën om in gedachten te houden: temporele en ruimtelijke continuïteit. Deze werken samen om de kijker een specifieke tijdlijn en een fysiek verhaal te geven dat hij kan volgen.

Temporele continuïteit

Tijdelijke continuïteit helpt de kijker om de actie in de tijd te plaatsen. Continu geluid, ook al is het buiten beeld, kan aangeven dat er geen tijd verstrijkt tussen de cuts. Als een opname eindigt met een luide explosie, en de volgende begint met de reactie van de personages, kan het publiek volgen.

Hetzelfde resultaat kan worden bereikt met "match on action", d.w.z. een niet herhaalde, continue fysieke beweging tussen de cuts. Een personage dat opstaat en naar de deur loopt, ook al zijn er tussendoor cuts, zorgt voor een ononderbroken verstrijken van tijd en ruimte.

Ruimtelijke continuïteit

Continuïteit in de ruimte kan ook lastig zijn. Establishing shots helpen de kijker de setting te herkennen en zich voor te stellen, en een verandering van locatie op te merken.

De 180-regel schrijft voor dat de camera altijd aan één kant van de actie-as moet blijven. Als een persoon in een opname naar links kijkt, kan de film niet overgaan naar een andere opname van dezelfde persoon die van rechts wordt getoond. Dit is vooral belangrijk in dialoogscènes. Logica en gewoonte schrijven voor dat de twee personages die praten "naar elkaar kijken" door in verschillende richtingen te kijken, links en rechts.

De techniek van de ooglijnovereenkomst bevordert ook de ruimtelijke continuïteit. Hierbij kijken de acteurs in de richting van het volgende onderwerp of object waarnaar moet worden gesneden, zodat het publiek ze als referentiepunt kan gebruiken.

Discontinuïteit

Er zijn ook specifieke technieken om discontinuïteit te veroorzaken, om relevante informatie te verbergen of spanning te veroorzaken bij de kijkers.

Fades en dissolves geven meestal een tijdsprong aan. Ze kunnen ook worden gebruikt om opzettelijk discontinuïteit in de tijd te veroorzaken, waardoor het publiek in verwarring wordt gebracht.

Cross-cutting geeft een onmiskenbare ruimtelijke discontinuïteit aan. Meestal zijn ze echter zo duidelijk en opzettelijk dat ze de kijker niet in verwarring brengen.

Ook jump-cuts kunnen schokkend of desoriënterend zijn. Filmmakers vermijden meestal het knippen tussen opnamen die te veel op elkaar lijken. In plaats daarvan verschillen ze meestal minstens 30 graden, en vaak ook in brandpuntsafstand. Dit betekent dat de hoek en het gezichtspunt voor de kijkers op natuurlijke wijze veranderen.

Continuïteit zorgt voor een gevoel van realisme en een naadloos verloop van de verhaallijn. Montage is slechts één element waarmee u rekening moet houden bij het plannen van een productie. Lees meer over hoe je continuïteit bew aart met Masterclass om je storytelling naar een hoger niveau te tillen!