Vad är exponeringskompensation?

Exponeringskompensation är en inbyggd funktion i de flesta moderna kameror som gör det möjligt att justera exponeringen för att se till att bilderna inte blir för ljusa eller för mörka.

Enkelt uttryckt gör den det möjligt för filmskapare och fotografer att manuellt åsidosätta de inställningar för ljusstyrka som kameran fastställt som idealiska. Det kan finnas många skäl att göra detta.

Vad är exponering?

Exponering är den mängd ljus som når en kameras sensor eller film. Den avgör hur ljusa eller mörka bilderna ser ut. Att fånga rätt mängd exponering är viktigt för att bilderna ska ha idealisk ljusstyrka, skärpa och önskat skärpedjup.

Exponeringen påverkas av tre inställningar: slutartid, bländare och ISO. Läs mer om hur man exponerar bilder på rätt sätt på photographylife.com.

Hur exponerar kameror bilder?

Moderna kameror har en ljusmätare som utvärderar bildens ljusexponering och arbetar med antagandet att den ideala bilden har ett medelvärde på en mellangrå ton.

När mätaren "ser" en bild där den genomsnittliga ljusstyrkan är högre än denna gråton, mörkar den den. Om bilden verkar för mörk, ljusar mätaren upp den. Detta fungerar vanligtvis bra för traditionellt belysta bilder, men det finns situationer där det inte är det bästa tillvägagångssättet.

Bilder som är naturligt mörka eller ljusa, till exempel snöiga landskap eller en naturfotografering på natten, blir urtvättade av de automatiska exponeringsinställningarna.

Om ljuset är konstigt fördelat i scenen, till exempel en vit häst på en mörkare bakgrund, kommer mätaren att ha svårt att bestämma den bästa inställningen. Slutligen kan det hända att den "korrekta" exponeringen helt enkelt inte passar den konstnärliga visionen när du avsiktligt vill under- eller överexponera.

Vad kan du göra i dessa fall?

Hur man använder exponeringskompensation

För att kontrollera exponeringen av din bild behöver du inte göra allting manuellt.

Du måste dock använda ett läge som utnyttjar ljusmätaren, till exempel bländarprioritet eller slutarprioritet.

Läs i kamerans manual för att se vilka lägen som stöder exponeringskompensation. När kameraläget är valt måste du titta på toppen eller baksidan av din enhet - det är vanligtvis en knapp med ett plus- och ett minustecken, eller i vissa fall en ratt.

Sedan fokuserar du på din bild, trycker ner knappen och vrider en av tumskivorna, eller trycker en gång på den och gör ändringar på LCD-skärmen. Du kan också vrida den separata exponeringsratten om du har en sådan.

Siffrorna på skärmen eller ratten korrelerar med EV eller exponeringsvärde.

Ett exponeringsvärde på +1 innebär att dubbelt så mycket ljus träffar sensorn jämfört med det automatiska värdet, vilket gör bilden ljusare.

-1 EV innebär att hälften av ljuset når sensorn, vilket gör bilden mörkare. Oftast behöver du inte justera mer än +-2 eller 3 EV, men det är upp till dig att experimentera.