När samhället gradvis öppnas upp i Danmark under pandemin av coronaviruset är filmindustrin en av de första som börjar komma igång igen. Men innan du tar din kamera, vänta en minut och läs igenom raderna nedan.

Att komma igång - det måste göras enligt boken

Förutom Sverige, där restriktionerna under dessa tider har varit minimala, är Danmark först ut med att ta små steg mot att öppna samhället igen, och nu också ge kreativiteten en chans. Det måste dock ske enligt boken - närmare bestämt den nya regelboken.

Det svenska produktionshuset Hobby Film uppskattar denna situation som en stor fördel för er och resten av de lokala producenterna, eftersom det kan vara en tid då olika internationella industrier kommer att överväga skandinavisk filmskapande.

Den nya regelboken

Hobby Film har sammanställt en nordisk filmguide i enlighet med de lokala myndigheterna och hälsovårdsmyndigheterna. När du läser måste du dock komma ihåg att listan är baserad på de allmänna riktlinjerna för hälsosäkerhet. Tills ytterligare branschspecifika lösningar kommer att utarbetas är det gemensamma målet att återuppliva branschen under så säkra åtgärder som möjligt.

 1. Individuellt ansvar
 2. Gruppens ansvar
 3. Genomförande
 4. Information om resor

1. Individuellt ansvar

Allt handlar om ömsesidig respekt med tanke på den aktuella situationen och att följa de hygienkrav som måste uppfyllas för andras och vår egen skull. Precis som under alla andra omständigheter måste du, när du är på plats, göra följande:

2. Gruppens ansvar

Produktionsbolag där större team genomför projekt är ansvariga för att följa två huvudriktningar: social distans & vissa hygienåtgärder.

Social distans

 • Människor måste ha möjlighet att hålla två meter mellan varandra;
 • Antalet personer på inspelningsplatsen måste minskas så mycket som möjligt och i enlighet med det tillgängliga utrymmet på inspelningsplatsen;
 • Det rekommenderas att ankomsten till inspelningsplatsen planeras så att inga grupper bildas vid ingången.

Hygien

 • Regeringens riktlinjer för hygien måste följas;
 • Alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel måste finnas tillgängligt vid ingångar och gemensamma utrymmen;
 • Personer som visar minsta tecken på sjukdom eller som har torrhosta, feber, muskelvärk eller ont i halsen får inte delta i inspelningen.

3. Genomförande

Bland de praktiska rekommendationer som Nordic Film Guide ger kan vi räkna upp de viktigaste som måste tillhandahållas av produktionsbolagen:

 • Handdesinfektionsmedel + masker (för situationer där det är svårt att upprätthålla social distans, men inte som ersättning för social distans);
 • Inre utrymmen måste ventileras;
 • Scener som innebär större grupper av människor är inte tillåtna;
 • strikta riktlinjer för mat måste kontrolleras innan man tar med sig något till inspelningsplatsen;
 • Det rekommenderas att alla gemensamma utrymmen och videobyn placeras utomhus.

4. Information om resor

"Icke nödvändiga resor bör undvikas för att underlätta regeringens insatser för att begränsa och spåra filmen - både i Sverige och Danmark samt i ditt hemland." Guiden rekommenderar att byrån eller kunden övervakar inspelningen på distans. Mer information om detta kan läsas på Nordic Film Guides plattform & World Health Organization travel advice section.

För att sammanfatta

 • Det är dags att tänka kreativt och katapultera lokal filmproduktion till internationella marknader;
 • Den sociala distansen måste upprätthållas, och oavsett om man är filmare eller produktionsbolag måste man kunna erbjuda detta;
 • Inspelning är idealisk i utomhusmiljö, medan man för interiörer måste hålla ett avstånd på 4 m² runt varje person;
 • Kreativitet spelar en stor roll i planeringen av produktionsflödet också, inte bara i själva projektet;
 • Håll dig till de statliga reglerna så att vi alla kämpar tillsammans för att minimera spridningen av COVID-19 under alla omständigheter.

Nu kan du få igång den. Om du överväger att hyra utrustning för ditt nästa projekt, kom ihåg att läsa våra rekommendationer för att dela utrustning på ett säkert sätt.

För alla frågor du kan ha relaterade till den nya regelboken och filmproduktionens arbetsflöde uppmanar Nordic Film Guide dig att skicka dina tankar här.