Heb je je afgevraagd hoe mensen film bestuderen? Het antwoord is dat ze gebruik maken van filmtheorie.

In dit artikel leer je alles wat je moet weten over filmtheorie en de meest populaire filmtheorieën.

Als je films beter wilt begrijpen, heb je geluk! We hebben een artikel geschreven over de grondbeginselen van het filmmaken.

Wat is filmtheorie?

Filmtheorie is de naam van de verschillende academische benaderingen op het gebied van film en cinema. Het omvat de concepten, theorieën en kaders die worden gebruikt om films en hun relatie tot mensen, de maatschappij en cultuur te begrijpen.

Filmtheorie wordt gebruikt om films te ontleden door middel van verschillende conceptuele kaders.

Je kunt het zien als een lens die je opzet om een film te analyseren. Net zoals in andere academische wetenschappen, zoals de communicatietheorie, helpen deze lenzen je een werkstuk te begrijpen door een specifieke context.

Soorten filmtheorieën

 • Esthetiek & Films
 • Amateurfilms
 • Animatie Film
 • Anthologie Films
 • Kunstfilms
 • Aziatische epische cinema
 • Aspectverhouding
 • Auteur Theorie
 • Avant-Garde
 • Zwarte Film
 • Blaxploitation
 • Lichaams horror
 • Britse Nieuwe Golf
 • Censuur
 • Cognitieve Theorie
 • Tegencultuur
 • Cult Films
 • Dogma
 • Etnografische Films
 • Experimentele Cinema
 • Feministische filmtheorie
 • Filmgenres
 • Franse Nieuwe Golf
 • Duits expressionisme
 • Humanistische benadering
 • Italiaans neorealisme
 • Marxistische Theorie over Films
 • Mise en scène
 • Nieuwe golf
 • Postkoloniale theorie
 • Post-Structuralisme
 • Postmodernisme in Films
 • Psychologische filmtheorie
 • Zuivere Cinema
 • Retorische Theorie
 • Beeldschermtheorie
 • Sovjet Montage Theorie
 • Subjectieve Cinema
 • Surrealistische Cinema
 • Suspense Film
 • Voyeurisme
Understanding Film Theory

Een korte geschiedenis van de filmtheorie

Filmtheorie gaat terug tot het ontstaan van de film in de jaren 1890. Hier voorspelde de Franse filosoof Henri Bergson dat filmtheorie een ding zou worden. En gelijk had hij.

De vroege filmtheorie werd ontwikkeld tijdens het tijdperk van de stomme film. Maar het was pas in de jaren '60 en '70 dat de filmtheorie zich verankerde in de academische wereld. Hier begonnen verschillende theoretici naar films te kijken, met hulp van andere academische velden.

Theoretici bekeken de film door nieuwe lenzen door concepten uit de psychoanalyse, literatuurtheorie, linguïstiek, antropologie en semiotiek toe te passen.

De universiteiten begonnen al snel aandacht te besteden aan filmtheorie, en het werd al snel een legitieme school wereldwijd tijdens de jaren 80 en 90, en hier zijn we vandaag!

De elementen van filmtheorie

Hoewel filmtheoretici het misschien niet over alles eens zijn, zijn ze het meestal wel over één ding eens. Of liever drie dingen.

En dat zijn de drie elementen van de filmtheorie.

1. Realisme

Realisme betreft films die zich richten op het tonen van de werkelijkheid zoals die is. Het is de poging om een min of meer ongefilterde kijk op de wereld te geven door een camera.

Enkele typische kenmerken van deze filmstijl zijn: acteurs die niet betaald of niet professioneel zijn, geen visuele FX, handcamera's, minimale montage, en een "gebruik wat ter plaatse is"-houding wat betreft belichting en rekwisieten.

Je ziet dit meestal in documentaires, maar ook in speelfilms. Het beste voorbeeld is de Dogme 95-beweging, gecreëerd door Thomas Vinterberg en Lars von Trier. Zij maakten speelfilms die beïnvloed waren door het aspect realisme.

De meeste films in de realismestijl zien er zo ruw en levensecht mogelijk uit. Het helpt het publiek de intenties van de filmmaker te begrijpen.

2. Formalisme

Formalisme is in wezen precies het tegenovergestelde van realisme. Je kunt het meer zien als de surrealistische of abstracte kunst van filmstijlen.

Sommige van de dingen die formalisme categoriseren zijn professionele acteurs, veel licht en geluidseffecten, zware montage en manipulatie met snelheid, en veel visuele effecten. De filmmaker gebruikt in wezen elk middel dat nodig is om te laten zien dat dit niet de werkelijkheid is.

Maar dat wil niet zeggen dat het geen betrekking kan hebben op de werkelijkheid, mensen of cultuur. Alleen al omdat geanimeerde tv-shows als BoJack Horseman of Rick and Morty niet realistisch zijn, kunnen ze toch filosofische vragen of levenslessen bevatten.

3. Klassiek

De klassieke filmstijl kan worden gecategoriseerd als een stijl die tussen formalisme en realisme in zit. Films in de klassieke stijl richten zich vooral op het vertellen van verhalen, en gebruiken alle middelen die nodig zijn om dit te bevorderen.

Klassieke films worden gekenmerkt door professionele acteurs, minimale visuele effecten, belichting en stemmingsbepalend geluid, opgenomen in een studio of op locatie.

Het doel van de klassieke filmmaker is om een verhaal te maken en personages te creëren waar je om geeft. Ze zullen verschillende filmelementen gebruiken om dit te doen, maar ze zullen niet de nadruk leggen op hun cinematografie, visuele effecten, of wat dan ook in dat opzicht. Hun focus ligt op het vertellen van het verhaal en het overbrengen ervan op het publiek.

Types of Film Theory

7 soorten filmtheorie

Zoals eerder vermeld, zijn er veel verschillende filmtheorieën.

We hebben 7 populaire filmtheorieën uitgekozen, zodat je een beginpunt hebt voor je reis in de filmtheorie.

1. Feministisch

In de Feministische theorie bestudeer je films gebaseerd op vrouwen, hun maatschappelijke rollen en ervaringen die worden geportretteerd en gerepresenteerd.

Een van de dingen die de feministische theorie heeft voortgebracht om op film te worden gebruikt is de meerderheid van mannen in de filmmakende industrie.

Doordat de filmindustrie van oudsher door mannen wordt gedomineerd, worden vrouwen in de filmwereld vaak verkeerd voorgesteld. Ze worden gereduceerd tot bijfiguren in stereotiepe rollen, waardoor hun sociale status in de maatschappij wordt aangetast.

Deze theorie werd populair in de jaren zestig en zeventig, en is nog steeds een bekende denkrichting. Een van de populairste dingen die hieruit voortkwamen is de beroemde Bechdel Test. Het is een test die een film moet doorstaan.

Hij stelt de vraag: Praten twee vrouwen met elkaar over iets dat geen man is?

2. Marxistisch

De marxistische theorie is gebaseerd op de leer van Karl Marx en zijn kritiek op het kapitalisme. Het is een denkschool die op veel verschillende gebieden van wetenschappelijk onderzoek is gebruikt, en natuurlijk past het ook in de filmtheorie.

Het belangrijkste idee achter de marxistische theorie is dat het onderzoek een film bekijkt met een structuralistische benadering. Door dit te doen kan de onderzoeker machtsverhoudingen blootleggen.

3. Psychoanalytisch

In de psychoanalytische theorie richt men zich vooral op de psychologische aspecten van films en hun personages. Ze is gebaseerd op het werk van Sigmund Freud in de 19e eeuw.

Deze laat je toe de lens van een psychoanalyticus toe te passen en de motieven en handelingen van de personages te onderzoeken.

Understanding Film Theory

4. Queer

De Queer filmtheorie heeft veel gemeen met de feministische theorie. Queer filmtheoretici stellen dat de filmwereld overwegend hetero is, en dat de meeste films vanuit een hetero perspectief worden opgenomen.

Nu de LGBTQ+ gemeenschap steeds meer welkom is in de samenleving, is het niet meer dan normaal om te kijken naar hun vertegenwoordiging in film. Het zou zelfs kunnen helpen hun sociale status te verhogen.

In de Queer-theorie kijk je vooral naar de representatie en uitbeelding van Queer-mensen en -verhalen.

5. Auteur

De Auteurstheorie draait om de regisseurs zelf en stelt dat hun stijl films uniek en creatief maakt.

Voor deze theorie stonden de acteurs bekend als de mensen in het middelpunt. De Auteurstheorie stelt dat een regisseur moet geloven in zijn vermogen om een groot kunstwerk te maken, gebruikmakend van zijn methodes.

Bekende mensen die als auteurs worden beschouwd zijn Alfred Hitchcock, Wes Anderson, Quentin Tarantino, Cristopher Nolan, en David Lynch.

6. Apparatus

De Apparatus-theorie werd populair in de jaren '70, en leent van de marxistische en psychoanalytische denkscholen.

De Apparatus-theorie gelooft dat alles wat in een film wordt uitgebeeld betekenis heeft. Dat komt omdat het een theorie is die uitgaat van de waarnemer en zich concentreert op wat de kijker in zich opneemt en hoe hij de film interpreteert.

7. Genre studies

Genre studies is een brede filmtheorie, omdat het zich richt op alle verschillende filmgenres. In wat kan aanvoelen als een eindeloze lijst, kunnen filmgenres sterk of weinig van elkaar verschillen.

Theoretici van genrestudies analyseren de verschillende thema's en stijlfiguren in de verschillende genres. Zij kunnen deze kennis gebruiken om patronen te ontdekken in de samenleving en in de verschillende genres.

Volgende: Leer meer over filmmaken

Dit is het einde van het artikel, en ik hoop dat je nu een nieuwe interesse hebt gekregen in filmtheorieën.

Als je je kennis in de praktijk wilt uitproberen, kun je ons artikel over de grondbeginselen van het filmmaken lezen. Hier leer je alles wat je moet weten over het zelf maken van films!

Wat is filmtheorie?

Filmtheorie is de naam van de verschillende academische benaderingen om film te bestuderen.

Wat is genretheorie in film?

Genre theorie bestudeert de stijlfiguren en thema's in filmgenres.

Wat wordt bedoeld met filmtheorie?

Filmtheorie is de academische wetenschap van het bestuderen van film.